Σκοπός της ΕΕΠΓΗΔ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της έρευνας και της κλινικής εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή.

Η Εταιρεία έχει αποκλειστικά κοινωνικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα και η μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή, η εν γένει προσπάθεια προαγωγής των τομέων αυτών, η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα) και ο συντονισμός των προσπαθειών τους.

Επίσης η συνεργασία ή η σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς ή αλλοδαπές οργανώσεις, ενώσεις ή ιδρύματα παρεμφερούς χαρακτήρα και κατεύθυνσης, η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, η έκδοση επιστημονικού περιοδικού και περιοδικών δημοσιευμάτων με θέματα παρεμφερή του σκοπού.

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο
Μαρία Φωτουλάκη Πρόεδρος
Σμαραγδή Φεσσάτου Αντιπρόεδρος
Ινώ Καναβάκη Γενική Γραμματέας
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Ειδική Γραμματέας
Μαρία Ρογαλίδου Ταμίας